1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Cấp phát thuê bao
 5. Quản lý tài sản
 6. Làm thế nào để Chánh VP tổng hợp báo cáo kiểm đếm tài sản toàn công ty?

Làm thế nào để Chánh VP tổng hợp báo cáo kiểm đếm tài sản toàn công ty?

1.Nội dung

Báo cáo Kiểm đếm tài sản tổng hợp là căn cứ để Giám đốc tài chính đề xuất các biện pháp xử lý Tài sản chưa sử dụng, Tài sản hỏng, Tài sản đề nghị thanh lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản để trình Ban lãnh đạo công ty (Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc phụ trách Hành chính) xem xét phê duyệt các biện pháp xử lý cũng như giúp Ban lãnh đạo nắm được tình hình thực tế Tài sản trên Toàn công ty. Biện pháp xử lý tài sản trên Báo cáo tổng hợp kiểm đếm tài sản là căn cứ để các VP/TT thực hiện xử lý tài sản tại đơn vị mình khi Báo cáo được phê duyệt.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

 1. Tại ứng dụng Tài sản, chọn tab Kiểm đếm
 2. Chọn Lập báo cáo tổng hợp kiểm đếm tài sản

 3. Nhấn Thêm và khai báo tham số báo cáo kiểm kê .Chương trình sẽ tự động lấy lên các báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản cấp VP/TT thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Các báo cáo kiểm đếm thuộc đơn vị trên tham số Lập báo cáo tổng hợp kiểm đếm mà nhân viên được phân quyền sử dụng
  • Đến ngày của báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản = đến ngày trên báo cáo tổng hợp kiểm đếm tài sản
  • Báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản có trạng thái là Đã hoàn thành
 4. Tích chọn biên bản kiểm đếm
 5. Nhấn Đồng ý.

 6. Nhấn Sửa để khai báo thông tin báo cáo kiểm đếm tài sản.
  • Chương trình ngầm định lấy lên các thông tin Tài sản từ các báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản, có thể sửa đổi và bổ sung thông tin của tài sản nếu cần
  • Khai báo thành phần tham gia bằng cách:
   • Nhấn Chọn nhân viên
   • Tích chọn nhân viên
   • Nhấn Chọn

  • Nhập kết quả xử lý kiểm đếm tài sản

   Lưu ý: Trường hợp Chánh Văn phòng/Giám đốc Văn phòng/Trung tâm đã lập báo cáo tổng hợp kiểm đếm tài sản thì chương trình không cho phép sửa các báo cáo chi tiết kiểm đếm của quản lý tài sản Văn phòng/Trung tâm đó.

 7. Nhấn Cất

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.