Lập hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập hóa đơn điện tử từ các chứng từ bán hàng, việc lập hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán được thực hiện tương tự như với các hóa đơn tự in/đặt in khác.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Lập hóa đơn.

2. Nhấn Thêm và khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

 

3. Nhấn Cất.

Lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau
   1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Lập hóa đơn.

2. Nhấn Thêm và khai báo chứng từ bán hàng => Không tích chọn Lập kèm hoá đơn.

 

3. Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập HĐ.

4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT.

 

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Việc lập hóa đơn sau khi lập chứng từ bán hàng còn được thực hiện bằng cách:

    1. Thêm mới một hóa đơn trên tab Xuất hóa đơn.

    2. Chọn lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng.

Lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc chọn tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm).

2. Khai báo hóa đơn GTGT.

3. Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập CTBH.

4. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần).

 

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Việc lập chứng từ bán hàng sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

    1. Thêm mới một chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn trên tab Bán hàng.

    2. Chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.


Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.