Lập kế hoạch làm việc của cá nhân

Cho phép lập và quan lý các công việc cá nhân cần phải làm, các sự kiện sắp diễn ra phục vụ cho công tác nhắc nhở, cảnh báo khi thời hạn hoàn thành sắp đến hoặc sự kiện sắp diễn ra. Thông tin sau khi được lập sẽ được tự động lấy sang tab Lịch làm việc trên ứng dụng Công việc của hệ thống AMIS.VN.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn tab Lịch làm việc, nhấn Thêm.

Khai báo thông tin lịch làm việc.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Sau khi tạo lịch thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới người tạo lịch.
  • Có thể sửa hoặc xóa lịch làm việc bằng cách nhấn chuột phải vào lịch làm việc, sau đó chọn Sửa hoặc Xóa.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.