1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Tuyển dụng
  5. Mời ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển

Mời ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển

Sau khi sắp xếp lịch phỏng vấn/thi tuyển, nhấn sự tiến hành liên lạc với ứng viên để mời tham gia phỏng vấn/thi tuyển và chủ động xếp lại lịch cho phù hợp. Thông tin liên lạc của ứng viên được lấy từ hồ sơ ứng viên đã khai báo.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (xem hướng dẫn tải phim)

Cách thực hiện

Mời ứng viên tham gia Phỏng vấn/Thi tuyển

Nhân sự có thể liên hệ mời với ứng viên theo 1 trong 2 cách sau:

Gửi email thông báo cho ứng viên

Trước khi thực hiện chức năng này, nhân sự cần thiết lập cấu hình máy chủ gửi email. Xem hướng dẫn chi tiết tại phần Tùy chọn email.

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Chọn tab vòng tuyển dụng/thi tuyển muốn mời ứng viên tham gia .

Chọn ứng viên muốn gửi email (có thể chọn nhiều ứng viên bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và chọn ứng viên).

Nhấn chuột phải và chọn Gửi email. Xem hướng dẫn gửi email tại đây.

Gửi SMS thông báo cho ứng viên

Trước khi thực hiện chức năng này, nhân sự cần thiết lập cấu hình máy chủ gửi SMS. Xem hướng dẫn chi tiết tại phần Tùy chọn SMS .

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Chọn tab vòng tuyển dụng/thi tuyển muốn mời ứng viên tham gia.

Chọn ứng viên muốn gửi SMS (có thể chọn nhiều ứng viên bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và chọn ứng viên).

Nhấn chuột phải và chọn Gửi SMS. Xem hướng dẫn gửi SMS tại đây.

Lưu ý: Nhân sự có thể lấy thông tin số điện thoại của ứng viên trên danh sách ứng viên hoặc lịch phỏng vấn/thi tuyển để gọi điện thoại liên hệ trực tiếp.

Bước 2: Xác nhận ứng viên tham gia Phỏng vấn/Thi tuyển

Tại vòng phỏng vấn/thi tuyển, nhấn chuột phải và chọn Lịch Phỏng vấn/Thi tuyển.

Chọn ứng viên muốn xác nhận (có thể chọn nhiều ứng viên bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và chọn ứng viên).

Nhấn chuột phải và chọn Xác nhận tham gia.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Nếu ứng viên chưa đồng ý tham gia phỏng vấn/thi tuyển thì chọn Chưa xác nhận tham gia.
  • Các ứng viên được Xác nhân tham gia hoặc Chưa xác nhận tham gia thì chương trình đồng thời xác nhận Đã liên hệ.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.