1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Muốn xem thông tin chi tiết của Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng (ví dụ như: các nhiệm vụ, cơ hội, đơn hàng của Khách hàng,…)

Muốn xem thông tin chi tiết của Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng (ví dụ như: các nhiệm vụ, cơ hội, đơn hàng của Khách hàng,…)

Trả lời

Để xem các thông tin chi tiết của bản ghi bao gồm: tất cả trường thông tin và các thông tin liên quan như Ghi chú, Nhiệm vụ, Cơ hội, Đơn hàng,… Thực hiện nhấn đúp vào dòng bản ghi hoặc nhấn vào link bản ghi cần xem để mở màn hình xem chi tiết (Màn hình chi tiết như Slide tiếp theo).

Nhấn vào mục cần xem để hiển thị danh sách Liên hệ, Cơ hội, Đơn hàng gắn tới Khách hàng.

Để sắp xếp hoặc Ẩn bớt các mục cần xem nhấn vào biểu tượng để thay đổi.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.