Nhận TSCĐ thuê tài chính

1. Định khoản

Nợ TK 212 Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT200)
Nợ TK 2112 Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT133)
     Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản thuê tài chính, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Hai bên đi thuê và cho thuê tài sản cố định ký hợp đồng thuê tài chính tài sản cố định.
  2. Sau khi ký hợp đồng bên cho thuê sẽ bàn giao tài sản cho bên đi thuê, hai bên ký vào biên bản giao nhận tài sản cố định.
  3. Sau khi hoàn tất việc bàn giao TSCĐ thuê tài chính bộ phận kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán tăng TSCĐ thuê tài chính.

3. Ví dụ

Ngày 10/02/2017, doanh nghiệp nhận được TSCĐ thuê tài chính của công ty Phú Thái: xe xúc lật Komatsu SD10-2, doanh nghiệp xác định nguyên giá của tài sản là: 550.000.000 VND, thời gian thuê 5 năm.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).

2. Khai báo chứng từ hạch toán tăng TSCĐ thuê tài chính.

3. Nhấn Cất.

 

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin về TSCĐ thuê tài chính.

  • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất…

Lưu ý: 

  • Với các tài sản cũ đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng hoặc chưa khấu hao hết nhưng bị mất… nếu đơn vị vẫn muốn theo dõi trên sổ tài sản, thì khi ghi tăng sẽ chọn trạng thái của tài sản là , đồng thời tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.
  • Tab Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như thời gian sử dụng, nguyên giá, thời gian sử dụng…

Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý. 

  • Tab Thiết lập phân bổ: chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng. => Chương trình mặc định đối tượng phân bổ theo thông tin Đơn vị sử dụng bên tab Thông tin chung, nhưng cho phép chọn lại thành: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng.

  • Tab Nguồn gốc hình thành: chọn nguồn gốc hình thành là Thuê tài chính. Đồng thời, chọn chứng từ hạch toán ghi nhận tăng TSCĐ thuê tài chính đã lập ở bước 1.

3. Nhấn Ghi tăng.
Lưu ý:

  • Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.
  • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. Trường hợp muốn lấy thông tin TSCĐ đã khai báo từ sổ này sang sổ khác, Kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại). Đồng thời không được đặt mã tài sản trùng nhau giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.