Nhận việc hoặc giao việc

Khi chọn chức năng Công việc, Lịch làm việc, chương trình tự động mở đến ứng dụng Công việc của hệ thống AMIS.VN cho phép giao việc cho nhân viên hoặc kiểm tra các công việc đã được giao.

Trường hợp nghiệp vụ

Giao việc cho nhân viên

Sau khi nhập xong nội dung công việc cần giao nhấn Giao việc, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo vào địa chỉ thư của Người thực hiện. Đồng thời chuyển thông tin công việc vừa tạo vào ứng dụng Công việc trên hệ thống AMIS.VN.

Lưu ý:

  • Khi thực hiện giao việc cho nhân viên, người dùng có thể đưa thông tin công việc vừa giao vào lịch làm việc của cá nhân để tiện quản lý và theo dõi bằng cách nhấn chọn biểu tượng  tại màn hình giao việc.
  • Nếu khách hàng có dùng phần mềm AMIS.VN – Nhân sự thì khi chọn Người thực hiện, chương trình chỉ lấy lên danh sách nhân viên có trạng thái Đang làm việc tại đơn vị.
  • Còn nếu khách hàng không dùng phần mềm AMIS.VN – Nhân sự thì khi chọn Người thực hiện, chương trình lấy lên toàn bộ danh sách nhân viên có trong Quản trị hệ thống\Phân quyền\Tab Nhân viên.

Nhận và kiểm tra việc được giao

Sau khi vào kiểm tra công việc được giao trên tab Công việc, người dùng có thể:

  • Xem nội dung chi tiết của công việc được giao.
  • Đánh dấu lại công việc, phục vụ cho việc tra cứu, tìm kiếm về sau.
  • Nhập phản hồi, thắc mắc về công việc nếu có.
  • Cập nhật lại trạng thái của công việc sau khi đã hoàn thành.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.