Phân hệ Hợp đồng ở đâu?

Trả lời

AMIS CRM 2.0 không còn khái niệm Hợp đồng, thay bằng Đơn hàng. Các nghiệp vụ làm trên Hợp đồng trên CRM 1.0 sẽ đáp ứng trên Đơn hàng của CRM 2.0.

  • Đơn hàng: là thỏa thuận mua bán giữa khách hàng và doanh nghiệp bao gồm các thông tin hàng hóa, điều khoản thanh toán, điều khoản giao hàng,…
  • Lưu ý: Đơn hàng trên AMIS CRM 2.0 là phân hệ hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ tương tự Hợp đồng trên AMIS CRM 1.0. Đối với các thỏa thuận có ký hợp đồng kinh tế thì sẽ theo dõi thêm tại các trường thông tin của Hợp đồng trên Đơn hàng, hỗ trợ in Hợp đồng từ Đơn hàng.
Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.