Phân quyền vai trò sử dụng

Trong quá trình sử dụng AMIS.VN – Công việc, khi có sự thay đổi về người dùng như: Nhân viên đang sử dụng phần mềm có sự thay đổi vai trò/quyền hạn thì chương trình cho phép thực hiện các thay đổi này.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Nhóm\Phòng ban, sau đó chọn tab Thành viên.

Nhấn tại dòng tương ứng với thành viên muốn phân quyền, sau đó chọn Sửa vai trò.

Chọn vai trò của thành viên trong nhóm.

Lưu ý:

  • User – có vai trò là Quản trị ứng dụng Công việc thì ngầm định toàn quyền trên tất cả Nhóm trong hệ thống. User có vai trò Quản trị Nhóm thì toàn quyền trong Nhóm.
  • Nhóm – Tất cả người sử dụng AMIS ở các trạng thái đang làm việc đều có quyền tạo Nhóm/phòng ban của mình, ngầm định khi tạo Nhóm thì người tạo Nhóm là Quản trị nhóm.
  • Dự án – Chỉ có Quản trị nhóm mới có quyền Thêm/Sửa/Xóa dự án trong Nhóm.
  • Công việc – Người tạo công việc thì toàn quyền với công việc mình tạo.
  • Người liên quan – tới công việc mà không phải Thành viên của Nhóm hoặc là quyền Hạn chế thì chỉ được bình luận công việc.
  • Người thực hiện – công việc mà không phải Thành viên nhóm hoặc là quyền Hạn chế thì được bình luận, Đính kèm và Cập nhật trạng thái công việc được giao.
  • Thành viên – được phép Thêm\Sửa\Xóa các dự án của mình. Thêm\Cập nhật\Giao công việc trong Nhóm\Phòng ban.
  • Hạn chế – được phép cập nhật công việc của chính mình và tham gia bình luận các công việc trong Nhóm\Phòng ban.

Chi tiết

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.