Quản lý tài nguyên

Cho phép kiểm tra thông tin thuê bao, thông tin dung lượng, thông tin sử dụng tài nguyên, lịch sử cấp phát tài nguyên và gia hạn thuê bao.

Hướng dẫn thực hiện

Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống .

Chọn mục Quản lý tài nguyên.

Kiểm tra thông tin về thuê bao, thông tin về dung lượng và thông tin sử dụng tài nguyên của từng ứng dụng trên tab Thông tin sử dụng tài nguyên.

Kiểm tra thông tin cấp phát tài nguyên theo từng lần mua hàng trên tab Lịch sử cấp phát tài nguyên.

Lưu ý: Trường hợp sản phẩm đã hết thời gian hoặc dung lượng sử dụng, có thể đăng ký mua thêm thời gian và dung lượng bằng cách sử dụng chức năng Mua thêm.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan