1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R10
  5. 10. Tự động lấy/cập nhật người dùng có quyền là Kế toán hoặc quản trị ứng dụng kế toán hoặc quản trị hệ thống AMIS về AMIS – Kế toán

10. Tự động lấy/cập nhật người dùng có quyền là Kế toán hoặc quản trị ứng dụng kế toán hoặc quản trị hệ thống AMIS về AMIS – Kế toán

1. Mục đích:

Để thuận tiện hơn trong việc quản lý, khi thêm hoặc sửa đổi thông tin người dùng có quyền là Kế toán hoặc Quản trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thì chương trình sẽ tự động cập nhật người dùng về AMIS – Kế toán.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R10: Khi thêm hoặc sửa thông tin người dùng có quyền là Kế toán viên, Quản trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thì chương trình không tự động cập nhật người dùng về AMIS – Kế toán mà phải thực hiện chức năng Cập nhật người dùng từ AMIS.VN.
  • Từ phiên bản R10 trở đi: Khi thêm hoặc sửa thông tin người dùng có quyền là Kế toán viên, Quản trị ứng dụng Kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thì chương trình tự động cập nhật người dùng về AMIS – Kế toán.

Chi tiết thay đổi:

  • Vào Hệ thống\Quản lý người dùng. Chương trình tự động cập nhật tất cả các người dùng đã được kích hoạt tài khoản và được phân quyền trên hệ thống AMIS.VN đảm nhiệm các vai trò: Kế toán viên, Quản trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống.


Lưu ý:


– Người dùng trên hệ thống AMIS.VN có vai trò Quản trị ứng dụng Kế toán hoặc Quản trị hệ thống sẽ được tự động phân quyền Admin trên ứng dụng AMIS – Kế toán.


– Chỉ cập nhật cho dữ liêu đã được thiết lập cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu cập nhật sang hệ thống AMIS.VN tại đây.


– Trường hợp người dùng trên hệ thống AMIS.VN đã được kích hoạt tài khoản và được phân quyền đảm nhiểm các vai trò: Kế toán viên, Quản trị ứng dụng Kế toán hoặc Quản trị hệ thống nhưng vẫn không lấy sang được AMIS – Kế toán thì có thể cập nhật nhanh sang AMIS – Kế toán bằng cách sử dụng chức năng Cập nhật người dùng từ AMIS.VN.


Sau khi phân quyền, nếu người dùng bị xóa hoặc ngừng kích hoạt hoặc loại bỏ các quyền: Kế toán viên, Quản trị ứng dụng hoặc Quản trị hệ thống thì chương trình sẽ không tự động xóa người dùng trên AMIS – Kế toán mà người dùng này sẽ không có quyền đăng nhập vào sử dụng phần mềm AMIS.

Xem hướng dẫn phân quyền cho người dùng tại đây.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.