1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.

1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, kế toán có thể thấy được tên và email của người nhận ngay trên danh sách hóa đơn điện tử để tiện hơn trong việc tra cứu và theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán không thể theo dõi được thông tin tên và email của người nhận hóa đơn gây khó khăn trong việc tra cứu, liên hệ ngay khi cần
  • Từ phiên bản R15: Trên danh sách hóa đơn điện tử, bổ sung thêm 2 cột Tên người nhậnEmail người nhận hiển thị thông tin tên và email người nhận để kế toán tiện hơn trong việc theo dõi và tra cứu.

Giả sử, với danh sách Tất cả hóa đơn, để hiển thị cột Tên người nhậnEmail người nhận thì kế toán có thể thực hiện như sau:

– Trên tiêu đề danh sách Hóa đơn điện tử, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu

– Trên giao diện Sửa mẫu tích chọn Hiển thị cột Tên người nhậnEmail người nhận

– Trên giao diện danh sách Tất cả hóa đơn sẽ hiển thị cột Tên người nhậnEmail người nhận với thông tin tương ứng đã khai báo khi Gửi hóa đơn cho khách hàng của từng hóa đơn:

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.