Sổ quản lý TSCĐ

1. Nội dung

Giúp quản lý danh sách các TSCĐ hiện có và theo dõi tình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại của từng TSCĐ tại bất kỳ thời điểm nào.

2. Các bước thực hiện

1. Tìm kiếm nhanh Tài sản cố định theo nhiều tiêu chí
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Sổ tài sản.


2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm TSCĐ.
3. Nhấn
Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ hiển thị danh sách TSCĐ theo điều kiện đã thiết lập.2. Xem nhanh thông tin Tổng giá trị tài sản và Tổng hao mòn lũy kế
Có thể xem nhanh giá trị của toàn bộ tài sản cố định hiện có tại đơn vị, trong đó:

  • Tổng giá trị tài sản: Là tổng giá trị tính khấu hao của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.
  • Tổng hao mòn lũy kế: Là tổng hao mòn lũy kế của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.

3. Xem nhanh tình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại, chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu 
Để xem nhanh tình hình trích khấu hao TSCĐ thực hiện như sau:
1. Chọn TSCĐ trên danh sách.
2. Chọn tab Khấu hao.

3. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ khấu hao phát sinh liên quan đến tài sản đã chọn.
4. Có thể xem nhanh thông tin giá trị khấu hao từng lần trích hoặc tổng khấu hao đã trích.

5. Có thể xem nhanh chứng từ gốc liên quan bằng cách nhấn vào số chứng từ.

Thực hiện tương tự để theo dõi tình hình điều chuyển, đánh giá lại và chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.