1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác chưa được duyệt của mình hay không?

Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác chưa được duyệt của mình hay không?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Đề nghị và thực hiện sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sửa hoặc xóa từ danh sách đề nghị đi công tác chưa được duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đề nghị đi công tác.

3.1

Chọn chức năng Sửa hoặc Xóa.

4.2

Cách 2: Sửa hoặc xóa từ chi tiết đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt

Chạm vào đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt.

3.4

Chạm vào biểu tượng Other.

3.5

Chọn chức năng Sửa hoặc Xóa.

4.1

Lưu ý: 

Sau khi xóa đề nghị thành công, đề nghị đi công tác được xóa khỏi danh sách Đề nghị chưa được duyệt của người lập và danh sách Đề nghị chờ duyệt của người duyệt.

Trường hợp thay đổi thông tin người duyệt, đề nghị đi công tác trên danh sách Đề nghị chờ duyệt được chuyển sang người duyệt mới.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan