1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác chưa được duyệt của mình hay không?

Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác chưa được duyệt của mình hay không?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Đề nghị và thực hiện sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sửa hoặc xóa từ danh sách đề nghị đi công tác chưa được duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đề nghị đi công tác.

3.1

Chọn chức năng Sửa hoặc Xóa.

4.2

Cách 2: Sửa hoặc xóa từ chi tiết đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt

Chạm vào đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt.

3.4

Chạm vào biểu tượng Other.

3.5

Chọn chức năng Sửa hoặc Xóa.

4.1

Lưu ý: 

Sau khi xóa đề nghị thành công, đề nghị đi công tác được xóa khỏi danh sách Đề nghị chưa được duyệt của người lập và danh sách Đề nghị chờ duyệt của người duyệt.

Trường hợp thay đổi thông tin người duyệt, đề nghị đi công tác trên danh sách Đề nghị chờ duyệt được chuyển sang người duyệt mới.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.