1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Tôi có thể sửa hoặc xóa đơn xin nghỉ chưa được duyệt của mình hay không?

Tôi có thể sửa hoặc xóa đơn xin nghỉ chưa được duyệt của mình hay không?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Nộp đơn và thực hiện sửa/xóa đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sửa hoặc xóa từ danh sách các đơn xin nghỉ chưa được duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đơn xin nghỉ trên danh sách Đơn chưa được duyệt.

Chọn chức năng Sửa hoặc Xóa.

Cách 2: Sửa hoặc xóa từ chi tiết đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt

Chạm vào đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt trên danh sách Đơn chưa được duyệt.

Chạm vào biểu tượng Other.

Chọn chức năng Sửa hoặc Xóa.

Lưu ý: 

Xóa đơn thành công, đơn xin nghỉ được xóa khỏi danh sách Đơn chưa được duyệt của người nộp đơn và danh sách Đơn chờ duyệt của người duyệt.

Trường hợp thay đổi thông tin người duyệt, đơn xin nghỉ trên danh sách Đơn chờ duyệt được chuyển sang người duyệt mới.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.