1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Tôi muốn bỏ bớt các biểu tượng (icon) cảm xúc không dùng nữa thì làm thế nào?

Tôi muốn bỏ bớt các biểu tượng (icon) cảm xúc không dùng nữa thì làm thế nào?

Tại menu Bảng tin, chạm vào Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ.

thietlap_bieutuong_01

Chạm vào biểu tượng icon_matcuoi.

Chạm vào biểu tượng icon_banhrang.

thietlap_bieutuong_04

Chạm vào Sửa.

thietlap_bieutuong_05

Chọn bộ biểu tượng cảm xúc muốn xóa, sau đó chạm vào biểu tượng icon_xoa bên cạnh để xóa.

Chạm vào Xong để lưu thông tin.

thietlap_bieutuong_06

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.