1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn đánh giá chất lượng công việc đã hoàn thành thì làm thế nào?

Tôi muốn đánh giá chất lượng công việc đã hoàn thành thì làm thế nào?

Vào menu Công việc, chạm Đánh giá tại công việc đã hoàn thành.

Nhập công nghiệm thu, đánh giá tiến độ và chất lượng.

Sau đó nhận xét công việc và chạm Cất.

Lưu ý:

Người giao việc mới được phép đánh giá chất lượng công việc nhưng với công việc tự giao cho bản thân thì không đánh giá được.

Sau khi đánh giá, chương trình đồng thời thực hiện:

  • Gửi email thông báo đến Người thực hiện (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.
  • Gửi thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.
  • Sinh bình luận “Đã đánh giá công việc” trên công việc.

Trường hợp công việc được đánh giá là Yêu cầu làm lại, chương trình sẽ thực hiện:

  • Chuyển công việc về trạng thái “Đã nhận việc” và nội dung công việc không thay đổi.
  • Sinh bình luận “Thực hiện lại công việc” trên công việc.

Người giao việc có thể đánh giá lại công việc bằng cách chạm Đánh giá lại.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.