1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn giao việc cho nhân viên thì làm thế nào?

Tôi muốn giao việc cho nhân viên thì làm thế nào?

Vào menu Công việc, chạm  Giao việc.

Khai báo thông tin công việc:

Có thể chọn nhiều Người liên quan bằng cách tích chọn các nhân viên, sau đó nhấn Xong.

Lựa chọn mức độ Ưu tiên của công việc.

Chọn Loại công việc theo thiết lập của đơn vị trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc.

Thiết lập thông tin Lặp lại trong trường hợp công việc có phát sinh lặp lại theo ngày, tuần hoặc tháng.

  • Chạm vào biểu tượng 
  • Lựa chọn tần suất lặp lại là Hàng ngày, Hàng tuần hoặc Hàng tháng.
  • Nếu chọn tần suất là Hàng tuần hoặc Hàng tháng thì chọn thêm chu kỳ lặp.
  • Nhấn Xong.
  • Sau khi tạo công việc có thiết lập thông tin lặp lại thì chương trình sẽ tự động sinh công việc đó theo tần suất, chu kỳ đã chọn.

Đính kèm tài liệu để giao việc cụ thể hơn bằng cách chạm vào biểu tượng

Lưu ý: Chỉ có thể đính kèm file có định dạng thuộc Microsoft office, ảnh và video với dung lượng <10MB

Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi nhấn Cất, chương trình đồng thời thực hiện:

Sinh công việc trên danh sách công việc của Người giao việc, Người thực hiện và Người liên quan.

Sinh bản tin về công việc trên Trang wall và Trang tin cá nhân trên ứng dụng AMIS.VN của Người thực hiện và Người liên quan.

Gửi email thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.