1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Tôi muốn khi có sinh nhật của nhân viên trong công ty thì thông báo cho tôi biết vào lúc 8 giờ sáng trên điện thoại thì làm như thế nào?

Tôi muốn khi có sinh nhật của nhân viên trong công ty thì thông báo cho tôi biết vào lúc 8 giờ sáng trên điện thoại thì làm như thế nào?

Vào menu Còn nữa, chạm vào Thiết lập.

thietlap_quytacluuten_01

Chạm vào Thông báo.

29

Tại mục Sinh nhật, chạm vào biểu tượng icon_gat_ios, giữ vào kéo sang phải.

30

Chạm vào Giờ nhận thông báo và chọn giờ muốn nhận thông báo về điện thoại.

32a

Nhấn Cất

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.