1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Tôi muốn kiểm tra thông tin số ngày phép được nghỉ và đã nghỉ của mình?

Tôi muốn kiểm tra thông tin số ngày phép được nghỉ và đã nghỉ của mình?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Nộp đơn và xem thông tin về Số ngày phép được nghỉ, Số ngày phép đã nghỉ, Số ngày phép còn lại và Số ngày nghỉ không lương.

Lưu ý: Chạm vào Số ngày phép được nghỉ để xem chi tiết các loại ngày phép kèm thông tin về số ngày định mức được nghỉ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.