1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Làm thế nào để nộp đơn xin nghỉ?

Làm thế nào để nộp đơn xin nghỉ?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Nộp đơn, sau đó chạm vào biểu tượng + (hoặc chạm vào Nộp đơn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS) để lập đơn xin nghỉ.

Nhập thời gian nghỉ bằng cách chạm vào thông tin thời gian Từ ngày (hoặc Đến ngày), sau đó chọn ngày giờ xin nghỉ.

Lưu ý: Chương trình sẽ tự động tính ra Số ngày nghỉ dựa trên thời gian nghỉ (Từ ngày, Đến ngày) đã nhập, tuy nhiên vẫn cho phép nhập lại.

Chọn thông tin người thay thế xử lý công việc khi nghỉ, người có thẩm quyền duyệt đơn xin nghỉ và người có liên quan đến công việc cần thông báo khi nghỉ:

Chạm vào thông tin Người thay thế/Người duyệt/Người liên quan.

Tìm kiếm nhân viên cần chọn theo tên Alphabet hoặc tìm theo tên chính xác của nhân viên.

Sau đó chạm vào thông tin nhân viên muốn chọn.

Lưu ý: Đối với thông tin Người liên quan, có thể chọn nhiều nhân viên bằng cách chạm vào thông tin các nhân viên, sau đó nhấn Xong.

Chọn lý do nghỉ bằng cách chạm vào Lý do nghỉ, sau đó chọn lý do nghỉ phù hợp với mục đích xin nghỉ. 

Nhấn Cất để nộp đơn xin nghỉ đến người duyệt.

Lưu ý: 

Đơn xin nghỉ sau khi được nộp sẽ hiển thị trên danh sách Đơn chưa được duyệt của người nộp và trên danh sách Đơn chờ duyệt của người duyệt.

Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc xin nghỉ đến nhân sự và người duyệt trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Nếu chọn lý do nghỉ là Nghỉ bù thì cần chọn Đơn làm thêm liên quan. Cách thực hiện như sau:

  • Chạm vào Đơn làm thêm liên quan.

  • Tích chọn đơn làm thêm trên danh sách, sau đó chạm Xong.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.