1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn lọc danh sách công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn lọc danh sách công việc thì làm thế nào?

Vào menu Công việc, chạm Bộ lọc.

Thực hiện theo 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Sử dụng bộ lọc mặc định của chương trình

Trên tab Bộ lọc của tôi, chọn điều kiện lọc và chạm Xong.

Chương trình hiển thị danh sách công việc thỏa mãn điều kiện lọc vừa chọn

Trường hợp 2: Sử dụng bộ lọc tùy chọn

Chọn tab Bộ lọc tùy chọn, thiết lập các điều kiện lọc và chạm Xong.

Có thể lưu lại bộ lọc bằng cách nhập tên bộ lọc và chọn Đồng ý.

Chương trình hiển thị danh sách công việc thỏa mãn điều kiện lọc vừa thiết lập.

Lưu ý:

Có thể xóa bộ lọc bằng cách:

  • Chạm vào bộ lọc, giữ và kéo sang trái, sau đó chạm Xóa

  • Chọn để thực hiện xóa bộ lọc.

Đối với những bộ lọc mặc định của chương trình thì không được phép xóa.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan