1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn lọc danh sách công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn lọc danh sách công việc thì làm thế nào?

Vào menu Công việc, chạm Bộ lọc.

Thực hiện theo 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Sử dụng bộ lọc mặc định của chương trình

Trên tab Bộ lọc của tôi, chọn điều kiện lọc và chạm Xong.

Chương trình hiển thị danh sách công việc thỏa mãn điều kiện lọc vừa chọn

Trường hợp 2: Sử dụng bộ lọc tùy chọn

Chọn tab Bộ lọc tùy chọn, thiết lập các điều kiện lọc và chạm Xong.

Có thể lưu lại bộ lọc bằng cách nhập tên bộ lọc và chọn Đồng ý.

Chương trình hiển thị danh sách công việc thỏa mãn điều kiện lọc vừa thiết lập.

Lưu ý:

Có thể xóa bộ lọc bằng cách:

  • Chạm vào bộ lọc, giữ và kéo sang trái, sau đó chạm Xóa

  • Chọn để thực hiện xóa bộ lọc.

Đối với những bộ lọc mặc định của chương trình thì không được phép xóa.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.