1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn nhắc nhở nhân viên cập nhật tiến độ công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn nhắc nhở nhân viên cập nhật tiến độ công việc thì làm thế nào?

Vào menu Công việc, chạm Nhắc việc tại công việc muốn nhắc nhân viên.

Chọn để hoàn thành thao tác nhắc việc.

Lưu ý: Sau khi nhắc việc, chương trình đồng thời thực hiện:

Gửi email thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Sinh bình luận trên công việc theo nội dung đã thiết lập tại đây.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan