1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Tôi muốn sắp xếp các bộ biểu tượng cảm xúc hay dùng lên trước để chọn nhanh khi bình luận thì làm thế nào?

Tôi muốn sắp xếp các bộ biểu tượng cảm xúc hay dùng lên trước để chọn nhanh khi bình luận thì làm thế nào?

Tại menu Bảng tin, chạm vào Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ.

thietlap_bieutuong_01

Chạm vào biểu tượng icon_matcuoi.

Chạm vào biểu tượng icon_banhrang.

thietlap_bieutuong_07

Chạm vào biểu tượng Sticker_Move bên cạnh bộ biểu tượng cảm xúc muốn thay đổi vị trí, giữ và trượt lên/xuống để sắp xếp lại vị trí.

thietlap_bieutuong_08

Trên màn hình bình luận, vị trí các bộ biểu tượng cảm xúc sẽ được sắp xếp theo thứ tự như đã thiết lập ở trên.

thietlap_bieutuong_10

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.