1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn sửa đổi và bổ sung thông tin liên quan đến công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn sửa đổi và bổ sung thông tin liên quan đến công việc thì làm thế nào?

Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Thực hiện trên danh sách công việc

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng tại công việc muốn chỉnh sửa.

Chọn Chỉnh sửa công việc.

Sửa đổi và bổ sung các thông tin liên quan, sau đó chạm Cất.

Cách 2: Thực hiện trên giao diện chi tiết công việc

Vào menu Công việc, chạm vào công việc muốn chỉnh sửa.

Chạm vào biểu tượng  và chọn Chỉnh sửa công việc.

Sửa đổi và bổ sung các thông tin liên quan, sau đó chạm Cất.

Lưu ý

Chỉ chỉnh sửa được nội dung công việc trong trường hợp chưa đánh giá công việc.

Trường hợp công việc đã hoàn thành, chỉ Người giao việc mới được phép sửa công việc, còn Người thực hiện thì không được phép.

Người giao việc có thể chỉnh sửa toàn bộ nội dung công việc, Người nhận việc và Người liên quan chỉ có thể cập nhật thông tin về Người liên quan.

Sau khi chỉnh sửa công việc, chương trình đồng thời thực hiện:

Gửi email thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Sinh bình luận trên công việc trong trường hợp chỉnh sửa thông tin Người thực hiện và Người liên quan.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.