1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Tôi muốn tải thêm các biểu tượng (icon) cảm xúc để bình luận thì làm thế nào?

Tôi muốn tải thêm các biểu tượng (icon) cảm xúc để bình luận thì làm thế nào?

Tại menu Bảng tin, chạm vào ô Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ.

thietlap_bieutuong_01

Chạm vào biểu tượng icon_matcuoi.

Trên thanh hiển thị các bộ biểu tượng cảm xúc, chạm và vuốt sang trái để xem thêm các bộ biểu tượng.

thietlap_bieutuong_02

Chọn bộ biểu tượng cảm xúc muốn sử dụng và chạm vào Tải xuống.

thietlap_bieutuong_03

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.