1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc thì vào đâu?

Tôi muốn trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc thì vào đâu?

Vào menu Công việc, chạm Bình luận tại công việc muốn trao đổi.

Nhập thông tin và chạm Gửi.

Lưu ý: Sau khi bình luận, chương trình đồng thời thực hiện:

Gửi email thông báo đến những người dùng liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến những người dùng liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.