1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc thì vào đâu?

Tôi muốn trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc thì vào đâu?

Vào menu Công việc, chạm Bình luận tại công việc muốn trao đổi.

Nhập thông tin và chạm Gửi.

Lưu ý: Sau khi bình luận, chương trình đồng thời thực hiện:

Gửi email thông báo đến những người dùng liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến những người dùng liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan