1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn xóa công việc khỏi ứng dụng thì làm thế nào?

Tôi muốn xóa công việc khỏi ứng dụng thì làm thế nào?

Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Thực hiện trên danh sách công việc

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng  tại công việc muốn xóa.

Chọn Xóa công việc.

Chạm  để thực hiện xóa công việc.

Cách 2: Thực hiện trên giao diện chi tiết công việc

Vào menu Công việc, chạm vào công việc muốn xóa.

Chạm vào biểu tượng  và chọn Xóa công việc.

Chạm để thực hiện xóa công việc

Lưu ý:

Chỉ Người giao việc mới được phép xóa công việc, còn Người thực hiện và Người liên quan thì không được phép.

Sau khi xóa công việc, chương trình đồng thời thực hiện:

Gửi email thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.