1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R44
 7. Trên Báo cáo tình hình thu hồi công nợ (Mẫu MISA) lấy lên được số liệu chi tiết

Trên Báo cáo tình hình thu hồi công nợ (Mẫu MISA) lấy lên được số liệu chi tiết

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi xem Báo cáo tình hình thu hồi công nợ (Mẫu MISA) thì có thể xem được số liệu chi tiết theo từng nhóm kinh doanh để trưởng phòng và giám đốc kinh doanh nắm bắt được tình hình thu hồi công nợ hợp đồng của nhóm hoặc văn phòng, chi nhánh của mình.

2. Chi tiết thay đổi

2.1. Trên Phân quyền và danh sách báo cáo, đổi tên Báo cáo tình hình thu hồi công nợ thành Báo cáo tình hình thu hồi công nợ theo doanh số tính thưởng (Mẫu MISA).

 • Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, tích chọn một vai trò bất kỳ. Nhấn Phân quyền.

 • Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập quyền cho vai trò vừa tích chọn.
 • Vào chức năng Báo cáo\Báo cáo khác, chương trình cập nhật lại tên Báo cáo tình hình thu hồi công nợ thành Tình hình thu hồi công nợ theo doanh số tính thưởng (Mẫu MISA).

 • Vào Báo cáo\Báo cáo khác, chương trình cập nhật lại tên báo cáo Tình hình thu hồi công nợ theo doanh số tính thưởng (Mẫu MISA).

2.2. Trên giao diện chọn Tham số báo cáo bổ sung tham số Đơn vị, cho phép xem báo cáo thu hồi công nợ tới tận các khối và khu vực kinh doanh:

2.3. Trên giao diện báo cáo:

 • Đổi tên báo cáo thành: Báo cáo tình hình thu hồi công nợ theo doanh số tính thưởng.
 • Bổ sung thông tin chi nhánh dưới tiêu đề báo cáo để phân biệt báo cáo tại Tổng công ty hay chi nhánh.
 • Đổi tên cột Văn phòng thành Đơn vị.
 • Bổ sung cột Công nợ hủy để người dùng nắm được số công nợ hủy của các hợp đồng ghi doanh số trong năm nay.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.