Việc của tôi

Tab Danh sách

Trên tab danh sách sẽ hiển thị các công việc do bạn tự tạo hoặc các công việc do người khác giao cho bạn.

Thêm mới công việc

Vào phân hệ Việc của tôi, tại tab Danh sách nhấn Thêm công việc.

Nhập tên công việc cần thêm mới, nhấn Enter để lưu lại công việc.

Lưu ý: Chương trình cho phép bạn kéo thả để thay đổi vị trí của các công việc.

Nhấn vào tên công việc để thêm các thông tin vào công việc. Xem hướng dẫn cập nhật thông tin vào công việc tại đây.

Tab Lịch

Tab Lịch của phân hệ Việc của tôi hiển thị toàn bộ công việc của của bạn có thời hạn hoàn thành được hiển thị trên Lịch.

Thao tác trên Lịch

Kéo thả công việc trên Lịch để thay đổi ngày hoàn thành của công việc.

Nhấn vào tên công việc trên Lịch để hiển thị chi tiết công việc đó.

Thêm công việc trên Lịch bằng cách nhấn vào ngày cần thêm công việc trên Lịch, sau đó nhập các thông tin của công việc mới. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Có thể lọc công việc trên Lịch theo Ngày\Tuần\Tháng hoặc nhấn Hôm nay để hiển thị công việc của ngày hiện tại.

Tab Tài liệu

Tập hợp, lưu trữ toàn bộ các tài liệu đính kèm từ các công việc trên tab Danh sách “Việc của tôi”.

Nếu bạn Sửa/Xóa tài liệu tại tab Tài liệu thì đồng thời sửa/xóa tài liệu tương ứng của công việc đó trên tab Danh sách “Việc của tôi” và ngược lại.

Nhấn vào công việc để hiển thị Chi tiết công việc (bạn có thể cập nhật lại nếu cần).

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.