Việc liên quan tới tôi

Tab Danh sách

Hiển thị tất cả các công việc liên quan đến bạn.

Lưu ý: Chỉ hiển thị các công việc thuộc dự án đang hoạt động.

Nhấn vào tên công việc để thêm các thông tin vào công việc. Xem hướng dẫn cập nhật thông tin vào công việc tại đây.

Tab Tài liệu

Tập hợp, lưu trữ toàn bộ các tài liệu đính kèm thuộc tab Danh sách “Việc liên quan tới tôi”.

Nếu bạn Sửa/Xóa tài liệu tại tab Tài liệu thì đồng thời sửa/xóa tài liệu tương ứng của công việc đó trên tab Danh sách “Việc liên quan tới tôi”.

Nhấn vào công việc để hiển thị Chi tiết công việc (bạn có thể cập nhật lại nếu cần).

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.