Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử

 

1. Nội dung

Với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, trường hợp chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng, MISA sẽ gửi yêu cầu xác nhận thanh toán đơn đặt hàng phần mềm hóa đơn điện tử. Khách hàng đăng nhập vào phần mềm và thực hiện xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này máy tính cần có kết nối Internet.

Khi đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN – Kế toán từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 kể từ khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử và chương trình cấp tài nguyên tạm cho đơn vị, khách hàng sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.

 • Nếu đã thanh toán đơn hàng đặt mua, khách hàng thực hiện xác nhận đã thanh toán như sau:
  • Khách hàng nhấn Xác nhận đã thanh toán trên câu thông báo.

  • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã ghi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử và nhấn Chọn để chọn hình ảnh của Ủy nhiệm chi.

  • Nhấn Xác nhận, chương trình hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công.

 • Nếu khách hàng chưa thanh toán đơn hàng đặt mua, thực hiện thanh toán đơn hàng như sau:
  • Nhấn Thanh toán ngay trên câu thông báo

Lưu ý: Khách hàng có thể nhấn Hướng dẫn thanh toán để tham khảo cách thanh toán đơn hàng đã đặt mua.

 

  • Chương trình sẽ tự động lập ủy nhiệm chi, khách hàng khai báo các thông tin còn thiếu và nhấn Cất.

 • Nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng, thực hiện như sau:
  • Nhấn Hủy đơn hàng trên câu thông báo

  • Nhập lý do hủy đơn hàng và nhấn Đồng ý

Lưu ý: Khách hàng không thể Hủy đơn hàng với những đơn hàng có trạng thái là Đã thanh toán.

 • Ngoài ra, khách hàng cũng có thể xác nhận thanh toán đơn hàng bằng cách nhấn vào thông báo trên biểu tượng thông báo trên màn hình hoặc vào menu Trợ giúp/Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.