Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ và tài nguyên được cấp

1. Nội dung

Sau khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử, khách hàng phải xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MeInvoice.vn và xác nhận tài nguyên được cấp thì mới sử dụng được phần mềm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Sau khi MISA cấp tài nguyên cho khách hàng, hệ thống sẽ gửi email cho khách hàng thông tin về tài nguyên MISA đã cấp. 

Lưu ý:

  • Việc xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ phải thực hiện một lần duy nhất khi mua mới phần mềm.
  • Khi gia hạn thời gian sử dụng hoặc mua thêm gói hóa đơn sử dụng thì khách hàng chỉ cần thực hiện xác nhận tài nguyên được cấp trên website https://app.meinvoice.vn
  • Chỉ những tài khoản có quyền Quản trị thì mới được phép xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

 Khách hàng thực hiện theo 1 trong cách 2 sau:

Cách 1: Xác nhận trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán

Lưu ý: Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối Internet.

Trường hợp sau khi được cấp tài nguyên, khách hàng mới thực hiện Thiết lập kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn. Và sau khi kết nối thành công, chương trình sẽ yêu cầu khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng và tài nguyên được cấp.

Còn trường hợp khách hàng thực hiện Thiết lập kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn trước khi mua mới. Thì sau khi được cấp tài nguyên, khách hàng sử dụng chức năng Phát hành hóa đơn điện tử hoặc Phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt, chương trình sẽ yêu cầu khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng và tài nguyên được cấp.

Khách hàng thực hiện xác nhận theo các bước sau:

1. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

 

2. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước xác nhận tài nguyên được cấp.

3. Xem lại thông tin tài nguyên được cấp so với thông tin đặt mua. Tích chọn Tôi đồng ý với tài nguyên được cấp.

 

4. Nhấn Xác nhận.

Cách 2: Xác nhận trên website https://meinvoice.vn

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.