Xem thông báo từ hệ thống AMIS.VN

Cho phép xem các thông báo quan trọng từ hệ thống AMIS.VN.

Trường hợp nghiệp vụ

Xem thông báo trên trang Wall

Xem thông báo trong phần Lịch sử thông báo

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Thông báo từ hệ thống.

Các thông báo gần nhất sẽ được xếp trên cùng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.