[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân viên trong đơn vị có thể trao đổi thông tin trực tuyến với nhau. Chức năng này chỉ thực hiện được giữa những nhân viên đang đăng nhập và sử dụng hệ thống AMIS.VN trong cùng một đơn vị.
2. Các bước thực hiện
1. Tìm kiếm nhân viên đang online
2. Chọn nhân viên.
3. Nhập nội dung chat và nhấn Enter.
(a)


Xem thêm