[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Đổi mật khẩu đăng nhập

Đổi mật khẩu đăng nhập


1. Nội dung

Cho phép thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Thay đổi mật khẩu.
 
2. Nhập Mật khẩu cũ, mật khẩu mới và Xác nhận Mật khẩu mới.

3. Nhấn Đồng ý.


    Xem thêm