[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị

Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị


1. Nội dung
Một số thông tin về đơn vị như: tên, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện, thông tin liên hệ... thông tin về cơ cấu tổ chức, vị trí công việc đều đã được hệ thống lấy căn cứ vào các thông tin đã khai báo khi thực hiện chức năng Thiết lập thông tin ban đầu trong lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống AMIS.VN. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nếu đơn vị có phát sinh các thay đổi thì vẫn có thể bổ sung, cập nhật lại. Chức năng này chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Bổ sung Thông tin công ty

Bổ sung thông tin Cơ cấu tổ chức

Bổ sung thông tin Vị trí công việcXem thêm