123

1. Mục đích

Cho phép NVKD khi lập đơn đặt hàng, nếu nhập số lượng trên đơn đặt hàng cao hơn số lượng có thể đặt (số lượng hàng tồn kho tại đơn vị) thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép thực hiện, giúp giảm thiểu thời gian thao tác trên phần mềm, nâng cao độ chính xác trong quá trình tạo đơn hàng.


2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R42:
  •  Khi NVKD lập đơn đặt hàng với thông tin hàng hóa như thỏa thuận với khách hàng, nếu số lượng đặt hàng cao hơn số lượng hàng tồn kho của đơn vị thì chương trình vẫn cho phép lập đơn đặt hàng. Điều này dẫn đến tình trạng đã chốt đơn hàng với khách hàng nhưng không đủ để giao, gây mất uy tín với khách hàng, ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp.
  • Trường hợp đơn vị đang áp dụng chức năng Sử dụng riêng danh mục kho trên các chi nhánh, nếu nhân viên chỉ được phân quyền làm việc với 1 hoặc nhiều chi nhánh thì Số lượng đã được đặt hàng nhưng chưa giao đang lấy theo số lượng của toàn công ty nên không chính xác.
 • Từ phiên bản R42 trở đi:

  • Chương trình bổ sung tích chọn Cảnh báo khi số lượng đặt hàng lớn hơn số lượng có thể đặt. Khi NVKD lập đơn đặt hàng có số lượng trên đơn hàng cao hơn số lượng có thể đặt thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép lập.
  • Cải tiến cách lấy dữ liệu cột Số lượng đặt hàng nhưng chưa giao: Chỉ lấy theo các đơn đặt hàng thuộc chi nhánh mà nhân viên có quyền truy cập dữ liệu.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Trên Hệ Thống\Tùy chọn\Tùy chọn công ty\Tùy chọn chung, tích chọn Cảnh báo khi số lượng đặt hàng lớn hơn số lượng có thể đặt.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Khi đó chương trình sẽ không cho phép NVKD lập đơn đặt hàng nếu số lương hàng đặt lớn hơn số lượng được phép giao trong các trường hợp sau:
  • Thêm mới/sửa đơn đặt hàng
  • Sinh đơn đặt hàng từ khách hàng
  • Sinh đơn đặt hàng từ cơ hội
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.