1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R39
 7. Cải tiến cách lấy số liệu các cột trên phân hệ hợp đồng

Cải tiến cách lấy số liệu các cột trên phân hệ hợp đồng

1. Mục đích

Cải tiến cách lấy số liệu các cột Giá trị hợp đồng NT, Giá trị hợp đồng, Doanh số ghi nhận,
Thực thu NT, Thực thu, Ngày ghi sổ
đối với các hợp đồng dự án là hợp đồng ký tổng đáp ứng yêu cầu của NVKD.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R39: Trên phân hệ Hợp đồng, đối với các hợp đồng dự án ký tổng (bao gồm các hợp đồng con), cho phép nhập tay thông tin các cột Giá trị hợp đồng NT, Giá trị hợp đồng, Doanh số ghi nhận,
  Thực thu NT, Thực thu, Ngày ghi sổ
  .
 • Từ phiên bản R39 trở đi: Không cho phép nhập tay và cải tiến cách lấy số liệu trên các cột này, đáp ứng được nhu cầu quản lý của NVKD.

Vào CRM\Bán hàng\Hợp đồng. Giá trị tại các cột Giá trị hợp đồng NT, Giá trị hợp đồng, Doanh số ghi nhận,
Thực thu NT, Thực thu, Ngày ghi sổ
của các hợp đồng dự án ký tổng chính bằng giá trị của các hợp đông con cộng lại.


Thay đổi lại cách tính đối với các chỉ tiêu ở chân danh sách hợp đồng: Bằng giá trị chi tiết của các hợp đồng không phải là hợp đồng dự án cộng giá trị chi tiết của các hợp đồng là hợp đồng dự án nhưng không có các hợp đồng con. Các chỉ tiêu thay đổi bao gồm:

– Giá trị hợp đồng

– Giá trị thanh lý

– Doanh số ghi nhận

– Thực thu

– Dự kiến lãi lỗ

– Số còn phải thu

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.