1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R39
  7. Cải tiến cách lấy số liệu các cột Số tiền, Doanh thu kỳ vọng, Ngày kỳ vọng trên danh sách Cơ hội

Cải tiến cách lấy số liệu các cột Số tiền, Doanh thu kỳ vọng, Ngày kỳ vọng trên danh sách Cơ hội

1. Mục đích

Cải tiến cách lấy số liệu các cột Số tiền, Doanh thu kỳ vọng, Ngày kỳ vọng đối với các cơ hội dự án có phát sinh các cơ hội con, giúp NVKD dễ quản lý và tiết kiệm thời gian thao tác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R39: Trên danh sách Cơ hội, đối với các cơ hội dự án có phát sinh các cơ hội con, cho phép nhập tay số liệu các cột Số tiền, Doanh thu kỳ vọng, Ngày kỳ vọng.
  • Từ phiên bản R39 trở đi: Không cho phép nhập tay và cải tiến cách lấy số liệu trên các cột này, đáp ứng nhu cầu quản lý của NVKD.

Vào CRM\Bán hàng\Cơ hội. Giá trị tại các cột Số tiền, Doanh thu kỳ vọng của các cơ hội dự án có phát sinh các cơ cội con chính bằng giá trị của các cơ hội con cộng lại.

Thay đổi cách tính đối với các chỉ tiêu ở chân danh sách Cơ hội: Bằng giá trị chi tiết của các cơ hội không phải là cơ hội dự án cộng giá trị chi tiết của các cơ hội là cơ hội dự án nhưng không phát sinh các cơ hội con.

Các chỉ tiêu được thay đổi bao gồm:

– Số tiền

– Danh số kỳ vọng

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.