1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R39
  7. Cho phép NVKD in được danh sách xác nhận thông tin Đơn vị cấp thuê bao/GPSD/Hóa đơn

Cho phép NVKD in được danh sách xác nhận thông tin Đơn vị cấp thuê bao/GPSD/Hóa đơn

1. Mục đích

Cho phép NVKD xuất khẩu và in danh sách xác nhận thông tin Đơn vị cấp thuê bao/GPSD/Hóa
đơn trực tiếp từ phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót khi làm việc với khách hàng.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

  • Từ trước phiên bản R39: Trong quá trình triển khai, NVKD phải gõ lại thông tin của khách hàng vào biểu mẫu để khách hàng xác nhận hoặc để trống thông tin cho khách hàng tự điền. Cách làm thủ công như vậy gây mất nhiều thời gian và sai sót.
  • Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình bổ sung tùy chọn Xuất khẩu Danh sách xác nhận thông tin Đơn vị cấp thuê bao/GPSD/Hóa đơn, cho phép NVKD in trực tiếp danh sách xác nhận thông tin khách hàng từ phần mềm.

Vào CRM\Bán hàng\Khách hàng.

Trên danh sách khách hàng nhấn chuột phải chọn Tiện ích\Xuất khẩu.

Chọn định dạng file xuất khẩu, chương trình bổ sung tích chọn Xuất khẩu Danh sách xác nhận thông tin Đơn vị cấp thuê bao/GPSD/Hóa đơn.

Mẫu được xuất khẩu ra có chứa đầy đủ các thông tin cần thiết của khách hàng:

Vào CRM\Bán hàng\Khách hàng, chọn khách hàng cá nhân. Trên giao diện thông tin chung bổ sung thông tin khai báo liên hệ Là thủ trưởng đơn vị:

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.