1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R39
  7. Cho phép NVKD quản lý được tình hình bố trí và phân bổ kinh phí của các cơ hội đã ký

Cho phép NVKD quản lý được tình hình bố trí và phân bổ kinh phí của các cơ hội đã ký

1. Mục đích

Cho phép NVKD quản lý được tình hình bố trí và phân bổ kinh phí của các cơ hội đã ký (đã có nguồn kinh phí hay chưa, đã được cấp kinh phí chưa và hạn mức cấp kinh phí là bao nhiêu). Từ đó xác định khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R39: Trên AMIS CRM, nhân viên kinh doanh ghi nhận thông tin cơ hội dự án tại nội dung mô tả chi tiết. Khi cần xem các thông tin liên quan thì phải mở từng cơ hội để đọc chi tiết thông tin mô tả rất mất thời gian.
  • Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình hỗ trợ NVKD quản lý thông tin số kinh phí đã bố trí, số kinh phí đã phân bổ của Cơ hội và có thể thực hiện xem nhanh thông tin kinh phí của Cơ hội.

1. Để theo dõi, quản lý số kinh phí đã bố trí và đã phân bổ ta làm như sau:

Vào CRM\Bán hàng\Cơ hội.

Trên Cơ hội tại tab Thông tin chung bổ sung 2 trường thông tin: Đã bố trí kinh phíĐã phân bổ kinh phí.

Lưu ý:

Cách lấy số liệu như sau:

1. Với Cơ hội không phải là Cơ hội dư án: NVKD tự điền các trường thông tin Đã bố trí kinh phíĐã phân bổ kinh phí.

2. Với các Cơ hội là Cơ hội dự án:

  • Trường hợp Cơ hội dự án chưa có cơ hội con: NVKD tự điền giá trị tại các trường thông tin Đã bố trí kinh phíĐã phân bổ kinh phí.
  • Trường hợp Cơ hội dự án đã có cơ hội con: giá trị tại các trường thông tin Đã bố trí kinh phí Đã phân bổ kinh phí bằng tổng giá trị các trường Đã bố trí kinh phíĐã phân bổ kinh phí của các cơ hội con cộng lại. NVKD không được sửa lại trường thông tin này.

2. Để NVKD thực hiện xem nhanh thông tin kinh phí của cơ hội, màn hình danh sách cơ hội bổ sung 2 cột Đã bố trí kinh phí Đã phân bổ kinh phí.

Dòng tổng cộng các thông tin ở chân danh sách cơ hội cũng được bổ sung 2 cột Đã bố trí kinh phíĐã phân bổ kinh phí.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.