1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R13
 5. 1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng

1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi in Đơn đặt hàng có thể hiển thị được thông tin Nhóm VTHH, Tên nhóm VTHH để người xem có thể phân biệt và thấy nhanh được các mặt hàng thuộc từng nhóm đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R13: Khi in các mẫu Đơn đặt hàng không hiển thị được thông tin Nhóm VTHH dẫn đến Kế toán phải mất thời gian ghi chú thủ công.
 • Từ phiên bản R13: Trên nguồn dữ liệu của các mẫu đơn đặt hàng bổ sung thêm trường thông tin InventoryItemCategoryCode (Mã nhóm VTHH) và InventoryItemCategoryName (Tên nhóm VTHH, cho phép Kế toán sửa mẫu để hiển thị thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị.

Các mẫu được bổ sung bao gồm:

  • Đơn đặt hàng
  • Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất)
  • Đơn đặt hàng (nhiều tỷ lệ CK)
  • Đơn đặt hàng (nhiều thuế suất, tỉ lệ CK)

Giả sử, đơn vị là nhà cung cấp dịch vụ bảo hành & sửa chữa ô tô,  có nhu cầu khi in Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK) hiển thị được thông tin Mã nhóm VTHH, Tên nhóm VTHH để khi Khách hàng xem có thể thấy nhanh được những loại dịch vụ và vật tư, phụ tùng thay mới mà đơn vị sắp thực hiện cho Khách hàng là gì. Kế toán thực hiện như sau:

 • Vào phân hệ Bán hàng, lập Đơn đặt hàng có chọn đến VTHH có khai báo thông tin Nhóm VTHH trên danh mục VTHH.

 • Sửa mẫu Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK): • Thêm các cột Mã nhóm VTHH, Tên nhóm VTHH trên mẫu đơn đặt hàng
 • Vào tab Dictionary\Data Sources\MISADataSource\VOUCHER_DATA: Chọn trường IventoryItemCategoryCode hoặc InventoryItemCategoryName, nhấn giữ và kéo vào vị trí muốn hiển thị thông tin này trên Đơn đặt hàng.

 • In Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK) có hiển thị thông tin Nhóm VTHH:

                       

Sửa tương tự với các mẫu Đơn đặt hàng còn lại.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.