1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. 9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, …. để dễ dàng tra cứu

9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, …. để dễ dàng tra cứu

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R13, khi kế toán thực hiện thao tác ghi doanh số, từ chối ghi doanh số… đối với hợp đồng trên danh sách hợp đồng bán chương trình sẽ lưu lại thông tin các thao tác của từng hợp đồng để dễ dàng tra cứu và theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Khi kế toán thực hiện các thao tác ghi doanh số, từ chối ghi doanh số… đối với hợp đồng, nếu muốn theo dõi các thao tác cần phải vào Hệ thống\Nhật ký truy cập để xem.
  • Từ phiên bản R13: Chương trình bổ sung thêm tab Nhật ký ghi doanh số ở phần thông tin chi tiết của từng hợp đồng, giúp Kế toán có thể nhanh chóng theo dõi được nhật ký các hoạt động đối với từng Hợp đồng như Thêm, Ghi doanh số, Bỏ ghi doanh số, Chuyển ngày ghi doanh số, …

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 2.4 Theo dõi nhật ký ghi doanh số của hợp đồng)

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.