1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R13
 5. 8. Bổ sung chức năng nhập khẩu cập nhật từ excel của số dư đầu kỳ cho phép kế toán cập nhật số dư một cách nhanh chóng

8. Bổ sung chức năng nhập khẩu cập nhật từ excel của số dư đầu kỳ cho phép kế toán cập nhật số dư một cách nhanh chóng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R13, kế toán có thể nhập khẩu cập nhật số dư đầu kỳ từ Excel để thuận tiện hơn trong việc cập nhật số dư khi có sự thay đổi.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R13: Chỉ có thể Nhập khẩu thêm mới Excel số dư đầu kỳ, Kế toán gặp khó khăn trong việc cập nhật số dư khi đã có phát sinh trên phần mềm.
 • Kể từ phiên bản R13: Chương trình cho phép Nhập khẩu cập nhật Excel số dư đầu kỳ để thuận tiện trong việc cập nhật số dư. Bổ sung chức năng này trên các loại số dư sau:

– Số dư tài khoản
– Số dư tài khoản ngân hàng
– Công nợ KH
– Công nợ NCC
– Công nợ nhân viên
– Tồn kho VTHH
– Chi phí dở dang theo ĐT tập hợp CP
– Chi phí dở dang theo công trình
– Chi phí dở dang theo đơn đặt hàng
– Chi phí dở dang theo hợp đồng bán

Giả sử, Kế toán mong muốn nhập khẩu cập nhật Số dư tài khoản thì thực hiện như sau:

 • Vào Tệp\Nhập khẩu từ Excel, trên giao tích chọn Nhập khẩu cập nhật và thực hiện các bước tiếp theo để nhập khẩu. Tham khảo hướng dẫn nhập khẩu số dư tại đây (Xem tại mục 2.2 Nhập khẩu số dư ban đầu)

Lưu ý:

 • Quy tắc chung khi nhập khẩu cập nhật số dư vào chương trình như sau:
 • Đối với các số dư có trên tệp Excel nhưng trên chương trình không có thì sẽ nhập khẩu thêm mới vào chương trình.
 • Đối với các số dư trên tệp Excel trùng với số dư đã tồn tại trên chương trình thì sẽ nhập khẩu cập nhật giá trị ở file Excel vào chương trình.
 • Đối với các số dư đã có trên chương trình nhưng không có trên tệp Excel thì vẫn giữ nguyên trên chương trình.
 • Riêng trường hợp trên tệp Excel có Nhập chi tiết công nợ đối với số dư Công nợ khách hàng, Công nợ nhà cung cấp, Công nợ nhân viênNhập mã quy cách đối với Tồn kho VTHH thì:
 • Nếu Kế toán có ghép các thông tin chi tiết công nợ và mã quy cách tại bước 2. Ghép dữ liệu thì chương trình sẽ nhập khẩu theo quy tắc:

– Đối với dòng số dư có trên tệp excel mà trên chương trình không có thì sẽ nhập khẩu thêm vào chương trình.


– Đối với dòng số dư trên tệp excel không có mà trên chương trình có thì sẽ xóa dòng số dư trên chương trình đi.


– Đối với dòng số dư trùng giữa tệp excel và chương trình thì sẽ nhập khẩu ghi đè thông tin ở tệp Excel vào chương trình.

  • Nếu Kế toán không ghép các thông tin chi tiết công nợ và mã quy cách thì các thông tin này sẽ không được nhập khẩu vào chương trình (với các số dư đã tồn tại trên chương trình thì vẫn giữ nguyên thông tin công nợ và mã quy cách đã nhập trước đó).
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.