1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. 5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn

5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R13, khi kế toán lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là Nhân viên thì chương trình sẽ tự động chọn Đơn vị là phòng ban của nhân viên đó để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Khi Kế toán lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là Nhân viên và muốn chọn thông tin đơn vị để quản lý thì Kế toán sẽ phải tự chọn thông tin Đơn vị dẫn đến mất thời gian để thao tác.
  • Từ phiên bản R13: Khi lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là Nhân viên thì chương trình sẽ tự động chọn thông tin Đơn vị dưới phần thông tin chi tiết là phòng ban của nhân viên được chọn để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Tiện ích này được thực hiện trên các chứng từ sau

– Phiếu thu

– Phiếu chi

– Thu tiền gửi

– Chi tiền gửi

– Đơn mua hàng

– Chứng từ mua hàng

– Mua hàng nhiều hóa đơn

– Mua dịch vụ

 – Trả tiền nhà cung cấp

– Trả lại hàng mua

– Giảm giá hàng mua

– Nhận hóa đơn

– Chứng từ bù trừ công nợ

– Báo giá

– Đơn đặt hàng

– Chứng từ bán hàng

– Giảm giá hàng bán

– Trả lại hàng bán

– Thu tiền khách hàng

– Nhập kho

– Xuất kho

    • Giả sử, khi kế toán lập Phiếu thu có chọn đối tượng là Nhân viên, dưới phần thông tin chi tiết sẽ tự động chọn Đơn vị là phòng ban của nhân viên đó:

    • Thực hiện tương tự với các loại chứng từ khác.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.