1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R13
 5. 7. Kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng dùng thử để khách hàng mua sản phẩm

7. Kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng dùng thử để khách hàng mua sản phẩm

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi thuê bao dùng thử sắp hết dung lượng, thời hạn sử dụng hoặc đã quá hạn, hết dung lượng dùng thử, chương trình sẽ cảnh báo để khách hàng được biết và có kế hoạch đăng ký sử dụng chính thức.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R13: Khi thuê bao dùng thử sắp hết dung lượng, thời hạn sử dụng hoặc đã quá hạn, hết dung lượng dùng thử, trên AMIS.VN – Kế toán không cảnh báo gì cho khách hàng được biết.
 • Từ phiên bản R13: Khi thuê bao dùng thử sắp hết dung lượng, thời hạn sử dụng hoặc đã quá hạn, hết dung lượng dùng thử, khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán chương trình sẽ cảnh báo để khách hàng biết và có kế hoạch đăng ký sử dụng chính thức .

Ví dụ:

  • Trường hợp thuê bao sắp hết dung lượng và thời hạn dùng thử:

Khi thuê bao chỉ còn thời hạn dùng thử dưới 30 ngày và dung lượng sử dụng dưới 100MB. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Người dùng có thể Tiếp tục dùng thử hoặc Đăng ký sử dụng chính thức ngay:

  • Trường hợp thuê bao còn dung lượng nhưng đã quá thời hạn dùng thử:

Khi thuê bao đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng còn dưới 100MB. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Người dùng có thể Tiếp tục dùng thử hoặc Đăng ký sử dụng chính thức ngay:

  • Trường hợp thuê bao hết dung lượng nhưng còn thời hạn dùng thử:

Khi thuê bao còn thời gian dùng thử dưới 30 ngày và đã hết dung lượng. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Người dùng có thể Tiếp tục dùng thử hoặc Đăng ký sử dụng chính thức ngay:

  • Trường hợp thuê bao đã hết dung lượng và hết thời hạn dùng thử:

Khi thuê bao quá hạn dùng thử (dưới 60 ngày) và đã hết dung lượng dùng thử. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Người dùng có thể Tiếp tục dùng thử hoặc Đăng ký sử dụng chính thức ngay:

  • Trương hợp thuê bao đã hết dung lượng và đã quá thời hạn dùng thử trên 60 ngày:

Khi thuê bao dùng thử đã sử dụng hết dung lượng và đã hết thời hạn dùng thử trên 60 ngày, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép đăng nhập.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.