1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. 10. Kế toán muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn đi tìm kiếm ở danh sách khác để kiểm tra

10. Kế toán muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn đi tìm kiếm ở danh sách khác để kiểm tra

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R13, khi muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn, kế toán có thể sao chép trực tiếp mà không phải xuất khẩu ra Excel rồi mới sao chép giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Khi kế toán muốn sao chép nội dung của Đề nghị xuất hóa đơn để đi tìm kiếm thì phải xuất khẩu danh sách Đề nghị xuất hóa đơn ra Excel rồi mới sao chép được nội dung của Đề nghị xuất hóa đơn.
  • Từ phiên bản R13: Kế toán có thể sao chép trực tiếp nội dung của Đề nghị xuất hóa đơn trên danh sách và các thông tin chi tiết Hàng hóa, dịch vụ của Đề nghị xuất mà không phải xuất khẩu ra Excel. Cụ thể:
    • Khi muốn sao chép nội dung trên danh sách, kế toán có thể chọn các ô chứa nội dung muốn sao chép, nhấn chuột phải và chọn Sao chép hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + C

    • Khi muốn sao chép nội dung tại phần thông tin chi tiết về Hàng hóa, dịch vụ của từng đề nghị, Kế toán tích chọn vào tab Hàng hóa, dịch vụ, chọn các ô chứa nội dung muốn sao chép, nhấn chuột phải và chọn Sao chép hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.