1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R13
 5. 4. Đối với các thuê bao chính thức cần kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết dung lượng và thời hạn sử dụng để khách hàng mua thêm

4. Đối với các thuê bao chính thức cần kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết dung lượng và thời hạn sử dụng để khách hàng mua thêm

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi thuê bao chính thức sắp hết dung lượng, thời hạn sử dụng hoặc đã quá hạn, hết dung lượng sử dụng chương trình sẽ cảnh báo để khách hàng được biết và có kế hoạch thực hiện việc gia hạn thời gian sử dụng hoặc mua thêm dung lượng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R13: Khi thuê bao sắp hết dung lượng và thời hạn sử dụng hoặc đã quá hạn, hết dung lượng sử dụng, trên AMIS.VN – Kế toán không cảnh báo gì cho khách hàng được biết.
 • Từ phiên bản R13: Khi thuê bao sắp hết dung lượng và thời hạn sử dụng hoặc đã quá hạn sử dụng, khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán chương trình sẽ cảnh báo cho khách hàng biết để có kế hoạch gia hạn thuê bao và mua thêm dung lượng.

Ví dụ:

  • Trường hợp thuê bao sắp hết dung lượng và thời hạn sử dụng:

Khi thời hạn sử dụng của thuê bao còn dưới 60 ngày và dung lượng còn 100MB. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Khách hàng có thể Tiếp tục sử dụng hoặc Gia hạn/Mua thêm ngay:

  • Trường hợp thuê bao còn dung lượng nhưng đã quá thời hạn sử dụng:

Khi thời hạn sử dụng của thuê bao đã quá hạn từ 1 đến 60 ngày và còn dung lượng. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Khách hàng có thể Tiếp tục sử dụng hoặc Gia hạn/Mua thêm ngay:

  • Trường hợp thuê bao hết dung lượng nhưng còn thời hạn sử dụng:

Khi thuê bao có dung lượng dưới 0MB và còn thời hạn sử dụng dưới 30 ngày. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Khách hàng có thể Tiếp tục sử dụng hoặc Gia hạn/Mua thêm ngay:

  • Trường hợp thuê bao đã hết dung lượng và hết thời hạn sử dụng:

Khi thuê bao quá hạn (dưới 60 ngày) và hết dung lượng. Khi đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Khách hàng có thể Tiếp tục sử dụng hoặc Gia hạn/Mua thêm ngay.

  • Trường hợp thuê bao đã hết dung lượng và hạn sử dụng đã quá hạn hơn 60 ngày

Khi thuê bao đã quá hạn sử dụng trên 60 ngày và hết dung lượng, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép đăng nhập.

Lưu ý: Xem hướng dẫn chi tiết cách Gia hạn/Mua thêm tại đây.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.