1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. 6. Danh sách hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo ngày tiền về, ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian

6. Danh sách hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo ngày tiền về, ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R13, kế toán có thể lọc danh sách hợp đồng theo Ngày tiền về, Ngày hóa đơn theo khoảng thời gian để thuận tiện hơn trong việc theo dõi và quản lý.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Kế toán chỉ có thể lọc danh sách hợp đồng theo Ngày tiền về, Ngày hóa đơn theo một ngày cố định mà không thể lọc theo một khoảng thời gian nên rất kho theo dõi và quản lý.
  • Từ phiên bản R13:  Kế toán có thể lọc danh sách hợp đồng theo Ngày tiền về, Ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian.

Giả sử, Kế toán muốn lọc danh sách hợp đồng có Ngày hóa đơn thuộc quý hiện tại, thực hiện như sau:

    • Trên cột Ngày hóa đơn, nhấn vào biểu tượng lọc\Chọn khoảng thời gian cần lọc, nhấn Đồng ý. Khi đó chương trình sẽ hiển thị những hợp đồng có Ngày hóa đơn thỏa mãn điều kiện lọc đã chọn.

    • Thực hiện tương tự như trên khi muốn lọc Ngày tiền về theo khoảng thời gian mong muốn.                      
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.